สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ ( เชียงราย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโป่งสลี บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ติดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๙๒๓ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต้ ๑๐ กิโลเมตร) อยู่ด้านหลังสวนรุกขชาติโป่งสลี

ทิศเหนือ               จรดหมู่บ้านโป่งสลี

ทิศใต้                    จรดแม่น้ำลาว

ทิศตะวันออก        จรดแม่น้ำลาว

ทิศตะวันตก          จรดสวนรุกขชาติโป่งสลี ศูนย์จัดการต้นน้ำ และแม่น้ำลาว