วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 7.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 7.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดเชียงราย

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงราย

โดยมีมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย

มีโอกาสได้พบปะหารือข้อราชการแบบไม่เป็นทางการในรูปแบบสภากาแฟ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น