ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ติดต่อห้องพักโทร…  098-7580288