หลักสูตรที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม

เพลงกิจกรรม 1

เพลงกิจกรรม 2

เนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีต้าร์

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่าย วันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรค่ายเยาวชน

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม