ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม

เพลงกิจกรรม 1

เพลงกิจกรรม 2

เนื้อเพลงพร้อมคอร์ดกีต้าร์

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องฯ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่าย วันที่ 1 ธ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่าย วันที่ 30 พ.ย. 2560

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่ายฯ วันที่ 29 พ.ย. 2560             

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่ายฯ วันที่ 28 พ.ย. 2560

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่ายฯ วันที่ 27 พ.ย. 2560

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรค่ายเยาวชน

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560

46

50 (เต็ม)

โครงการ...
ใบสมัคร...
2หลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
18 - 22 ธ.ค. 2560

46

50 (เต็ม)

โครงการ...
ใบสมัคร...
3หลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
27 - 29 ธ.ค. 2560

55

60

โครงการ...
ใบสมัคร...
4หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
19 - 23 ก.พ. 2561

45

33

โครงการ...
ใบสมัคร...
5หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม
26 - 30 มี.ค. 2561

46

26

โครงการ...
ใบสมัคร...