ติดต่อเรา


ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)  ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

E-mail : center4chiangrai@gmail.com;

Tel. 053-701422,053-152588 Fax. 053-700427

Mobile : 098-758-0288

https://www.facebook.com/center4cr/