สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ ( เชียงราย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโป่งสลี บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ติดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๙๒๓ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย๑๐ กิโลเมตร) อยู่ด้านหลังสวนรุกขชาติโป่งสลี

ทิศเหนือ           จรด     หมู่บ้านโป่งสลี
ทิศใต้                จรด     แม่น้ำลาว
ทิศตะวัน            จรด     แม่น้ำลาว
ทิศตะวันตก       จรด   สวนรุกขชาติโป่งสลี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๑ – ๒ และแม่น้ำลาว

ระวางแผนที่          :    ๔๙๔๘ I L๗๐๑๗
พิกัด                      :    UTM ๔๗ Q ๕๘๒๙๙๓E , ๒๑๙๓๑๕๖N
ค่าระดับความสูง   :    ๔๐๐ เมตร
เบอร์โทรติดต่อ     :    ๐๕๓-๑๕๒๕๘๘ , ๐๙๘-๗๕๘๐๒๘๘
เบอร์โทรสาร         :    ๐๕๓-๗๐๐๔๒๗
E-Mail                  :    center4chiangrai@gmail.com