หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฏาคม 2562

อบรมเชียงใหม่

อบรมเชียงใหม่

DNP Digital Transformation

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมฯ

 

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร

 

ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 

วีดีทัศน์