อาคาร-บ้านพัก

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) มีอาคารสถานที่สำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการ ขอใช้ในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โดยเก็บค่าบำรุง เป็นเงินบูรณะทรัพย์สิน ตามที่กรมฯ กำหนด