หลักสูตรที่ 5 ปีงบประมาณ 61

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วม
26 – 30 มี.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วม

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชน  และชุมชนมีส่วนร่วม

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม