หลักสูตรที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3

วันที่ 20 – 22 ธ.ค. 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัพเดททุกวันเวลา 16.30 น.)

 

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม