หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ 63 หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัพเดททุกวันเวลา 16.30 น.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรการเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่2)

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่2)

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่2)

เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่2)