หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ 66 หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

Line กลุ่ม กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

 

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

 

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 2)