หลักสูตรที่ 4 ปีงบประมาณ 61

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
19 – 23 ก.พ. 2561

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม