หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ 64 หลักสูตร”การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2564

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัพเดททุกวันเวลา 16.30 น.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง