หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ 62

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

17 – 19 ธ.ค. 2561

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัปเดททุกวันเวลา 16.30น.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

โครงการและกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม