หลักสูตรที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
27 – 29 ธ.ค. 2560

นายอรรณพ กันฑะวงศ์  นายศิลปพงศ์ รีรักษ์

นายดิเรก จันทร์ธิมา

ทำเนียบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

โครงการฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม