หลักสูตรที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
12 – 14 ธ.ค. 2561

ทำเนียบ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม