หลักสูตรที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศ

(อัปเดททุกวัน 16.30น.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรการเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า(รุ่นที่ 1)

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)

โครงการและกำหนดการ หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)