หลักสูตรที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563

ทำเนียบรุ่น

ภาพบรรยากาศ

(อัปเดททุกวัน 16.30น.)

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

โครงการและกำหนดการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า