หลักสูตรที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1

วันที่ 16 – 18 มกราคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัปเดททุกวันเวลา 16.30)

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 

โครงการฝึกอบรม และกำหนดการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม