หลักสูตรที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร”การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่3″

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่ 3

วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

(อัปเดททุกวันเวลา 16.30)

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่ 3

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่3

โครงการฝึกอบรม และกำหนดการ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ  รุ่นที่3

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม