หลักสูตรที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
***หมายเหตุ  คลิ๊กที่รูปไฟล์เพื่อทำการดาวน์โหลด ***

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
18 – 22 ธ.ค. 2560

เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม
นายดิเรก  จันทร์ธิมา อัยการจังหวัด
วิทยากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม
นายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานอาวุโส
วิทยากร วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เนื้อหาปรอบการฝึกอบรม
นายยอดชัย  จันทร์กระจ่าง อัยการจังหวัด
วิทยากร วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เนื้อหาประกอบการฝึกอบรม
พ.ต.อ.ทศภูมิ เจริญพร
นักวิชาการอิสระ
วิทยากร วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องฯ 18 – 22 ธ.ค. 2560

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องฯ

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องฯ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม