พันธุ์พืช

พันธุ์พืชในศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)

เพกา ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบประกอบ 2-4 ชั้น เรียงตรงข้าม ออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ยาว 60-170 ซม. รวมก้าน ใบย่อยรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 1.5 ม. เนื้อหาเพิ่มเติม...
เสลดพังพอนตัวเมีย เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปรีแคบขอบขนาน กลีบดอกสีแดงส้ม โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขึ้นตามป่า หรือปลูกกันตามบ้าน ขยายพันธุ์โดยวิธีปักชำ เสลดพังพอนมีชื่อพ้องกัน คือ เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอนตัวเมีย แต่ต่างกันที่เสลดพังพอนตัวผู้มีหนาม เนื้อหาเพิ่มเติม...
ปาล์มสิบสองปันนา ปาล์มสูง 1.5-2.5 ม. ลำต้นแข็ง รูปทรงกระบอก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 15-30 ซม. ลำต้นมีฐานของก้านใบแก่ติดอยู่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีหนามเล็กๆ ทั่วไป กว้าง 0.3-0.5 ม. ยาว 1 ม. ใบย่อยแคบยาว แผ่นใบห่อเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายใบแหลมแข็ง ดอกสีครีม ออกเป็นช่อเกิดระหว่างซอกใบ ยาว 20-30 ซม. ดอกย่อยอัดกันแน่น มีกาบรูปเรือรองรับ เมื่อแก่ขอบกาบจะห่อเข้าด้านใน ผลสีเขียว เมื่อสุกมีสีแดงถึงม่วงดำ รูปขอบขนานหรือรี ยาว 1-1.2 ซม. เนื้อหาเพิ่มเติม...
ประทัดใหญ่ ไม้พุ่ม สูง 1.5-3 เมตร แตกกิ่งก้านมากเป็นพุ่มเตี้ย เปลือกต้นเรียบ  สีน้ำตาล ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยมี 5 ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ  กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบรวมสีแดงมีครีบแผ่ออกทั้งสองข้าง ใบอ่อนสีแดง ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เนื้อหาเพิ่มเติม...
เหลืองคีรีบูน ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมนเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ใบประดับสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน เนื้อหาเพิ่มเติม...
พุดชมพู ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ขนาดเล็ก สูงถึง 10 เมตร ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี กว้าง 3.3-8 ซม. ยาว 7.5-18 ซม. ปลายใบเรียว แหลม โคนใบรูปลิ่ม ดอก สีชมพูหรือสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 7-12 ซม. มีขนสั้น ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 5.5 ซม. กลีบรอง ดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ปลายกลีบบนแยก 5 แฉกเนื้อหาเพิ่มเติม...
แดงพันธุ์ทิพย์ ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปไข่ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมนเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ใบประดับ สีแดง รูปรี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีแดง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน ผลเป็นผลแห้ง แตกเป็นสองซีกเนื้อหาเพิ่มเติม...
Micky mouse : มิกกี้เม้าส์ เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มที่จัดอยู่ในวงศ์ตานเหลือง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอเมริกา ปัจจุบันนิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากดอกมีความสวยงามแปลกตามองดูคล้ายตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่า “มิกกี้เม้าส์” เนื้อหาเพิ่มเติม...
ปีบ ต้นปีบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตรง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อ เจริญเป็นต้นใหม่ได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนำเมล็ดมาเพาะ หรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากรากรอบ ๆ ของต้นแม่ เนื้อหาเพิ่มเติม...
บุนนาค ไม้ยืนต้น อายุยืนอยูได้หลายสิบปี ไม่ผลัดใบ โตช้า(ไม่ต้องลำบากใจหรือนึกเสียดายเวลาที่ต้องตัดแต่งกิ่ง)  สูงได้มากกว่า 12เมตร.  ทรงพุ่มเป็นรูป กรวยคว่ำ ปลายยอดแหลม โคนต้นจะแผ่บานออก  เป็นไม้ที่ชอบแดดจัดๆ กลางแจ้ง หรือแดดจัดครึ่งวัน ชอบดินพอชื้นๆ แต่ไม่ชอบน้ำมาก เพราะรากจะหายใจไม่ออก รากก็จะเริ่มเน่าและตายในที่สุด เนื้อหาเพิ่มเติม...
ต้นฝาง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง หรือเป็นไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถาผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-13 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ อยู่ทั่วไป ถ้าเนื้อไม้หรือแก่นเป็นสีแดงเข้มและมีรสขมหวานจะเรียกว่า “ฝางเสน” แต่ถ้าแก่นไม้เป็นสีเหลืองส้มและมีรสฝาดขื่นจะเรียกว่า “ฝางส้ม” เนื้อหาเพิ่มเติม...
ศรีตรัง มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ จะออกดอกประมาณเดือน มกราคม-มีนาคม  เป็นผลประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลอมขาว แตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ เนื้อหาเพิ่มเติม...