แมลงและสัตว์ป่า

“ทากดูดเลือด (Haemadipsa sylvestris)” มีลักษณะคล้ายปลิง ดำรงชีวิตด้วยการดูดเลือด เป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและจะพบมากในช่วงฤดูฝน มีขนาดประมาณ 2 – 6 เซนติเมตร โดยมีอวัยวะที่เรียกว่าแว่นดูด (Sucker) เนื้อหาเพิ่มเติม...
ด้วงกว่างชน หรือ ด้วงกว่างโซ้ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylotrupes Gideon Linneaus) เป็นแมลงปีกแข็ง อาศัยอยู่ในดิน กินมูลของซากพืชหรือซากสัตว์เป็นอาหาร ลำตัวแข็งและนูน มีสีน้ำตาลอมแดงจนถึงเกือบดำ ตัวผู้ มีเขายื่นตรงออกมาจากหัว เนื้อหาเพิ่มเติม...