แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ หรือ งูเขียวดอกหมาก (อังกฤษ:Golden Tree Snake,ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Chrysopelea ornata ) เป็นงูลักษณะลำตัวเรียวยาว ปราดเปรียว เกล็ดสีเขียวแกมเหลืองลายดำ
เนื้อหาเพิ่มเติม...
“ทากดูดเลือด (Haemadipsa sylvestris)” มีลักษณะคล้ายปลิง ดำรงชีวิตด้วยการดูดเลือด เป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและจะพบมากในช่วงฤดูฝน มีขนาดประมาณ 2 – 6 เซนติเมตร
เนื้อหาเพิ่มเติม...
ด้วงกว่างชน หรือ ด้วงกว่างโซ้ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylotrupes Gideon Linneaus) เป็นแมลงปีกแข็ง อาศัยอยู่ในดิน กินมูลของซากพืชหรือซากสัตว์เป็นอาหาร ลำตัวแข็งและนูน มีสีน้ำตาลอมแดงจนถึงเกือบดำ
เนื้อหาเพิ่มเติม...