การอบรมหลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม”  ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2559

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม60 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น