คณะตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่4 (เชียงราย)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม60 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น