หลักสูตรฝึกอบรม

คำสั่งและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”รุ่นที่ 1 – 3

 

คำสั่งและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ดาว์นโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการได้ที่นี่

1.เอกสารประชาสัมพันธ์       2.เอกสารประชาสัมพันธ์

 (หมายเหตุ:การกรอกรายละเอียดออนไลน์นี้ เป็นเพียงการจองเข้าฝึกอบรมเท่านั้น การสมัครจะสมบูรณ์ได้ท่านต้องดาว์นโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารให้ทางต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อส่งมายังศูนย์ฝีกอบรมอีกที)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร