activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 7.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงราย ภาพกิจกรรม...
เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพิ่มเติม....
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565เพิ่มเติม....
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม.....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565
....เพิ่มเติม
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 "เพิ่มเติม...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย))เพิ่มเติม...
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร