activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)
Email : Center4chiangrai@gmail.com
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมผู้ติดตาม ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม...
โครงการสัมนา เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๒ ภาพกิจกรรม...
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร