activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม.....
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
....เพิ่มเติม
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย "เพิ่มเติม...
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ดำเนินการ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และช่วงบ่ายเพิ่มเติม...
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ดำเนินการ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน......เพิ่มเติม...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563เพิ่มเติม....
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร