activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561
ภาพบรรยากาศ...
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร