activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 "เพิ่มเติม...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย))เพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564....เพิ่มเติม...
เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี และเพิ่มเติม....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม.....
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
....เพิ่มเติม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร