กิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพรงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)

เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ เชียงราย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร