กิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565
โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผู้อำนวยการส่วน กลุ่ม ศูนย์หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวมจำนวน 350 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับการถ่ายทอดสดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร