ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

 

นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1,ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2,สวนรุกขชาติโป่งสลี,และศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร