กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี

และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ณ ศูนย์บริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ในส่วนของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดโป่งสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร