การฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า”

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า” ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 วันแรกของการฝึกอบรมมีนายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิด

มีวิทยากรจารคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”จริยธรรมในการปฏิบัติงาน”

นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดพล(ขอนแก่น) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กฎหมายปกครอง,กฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง ป.วิแพ่ง ป.วิอาญา” และวิทยากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 2 ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ,พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” และฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 3 ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง,พ.ร.บ.ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ” และฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 4 ของการฝึกอบรม มีวิทยากรคณะครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การตรวจค้น การจับกุม การตั้งจุดสกัด การไล่ติดตาม

และการตรวจค้นยานพาหนะ” และฝึกปฏิบัติการตั้งจุดสกัดและการตรวจค้น

วันสุดท้าย ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจำลองสถานการแลกเปลี่ยน และพิธีปิดการฝึกอบรม

รูปบรรยากาศเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร