ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร