วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ

วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ได้ดำเนินการ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

และช่วงบ่าย ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตลอดแนวทางเข้า

และภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร