เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล

เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซลนี้ เริ่มติดตั้งใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยนายสามารถ สุมะโนจิตราภรณ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรในขณะนั้น เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายในเรื่องการฝึกทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมจำนวน 7 หลัง มีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ฯไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาเครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟไม่เพียงพอขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ OISCA  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรม  จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยได้รับงบประมาณในครั้งนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DAICHI กำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส (220 V) เชื้อเพลิงดีเซล ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 25 kw

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 โครงการ OISCA ได้มอบศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรนี้ให้กับ กรมป่าไม้ ใช้ประโยชน์ต่อ ปัจจุบันเครื่องปั่นไฟดังกล่าวไม่ได้ใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีโครงการฝึกทักษะการเย็บผ้าเบื้องต้นแล้ว

ข้อความนี้ถูกเขียนใน อาคาร-ห้องพัก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น