ขั้นตอนการเปิด-ปิดเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ SHARP รุ่น WH 505

ขั้นตอนการเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเบรคเกอร์ให้ขึ้นสถานะ ON ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ดันปุ่ม ELB ขึ้นด้านบน

ขั้นตอนที่ 3 ปรับระดับความร้อนตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 เปิดก๊อกฝักบัว เพื่อเปิดน้ำ


ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสถานะไฟ ELB และ HEATER ว่าสถานะไฟทั้ง 2 ทำงานหรือไม่ ถ้าไม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

 

ขั้นตอนการปิดเครื่องทำน้ำอุ่น

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม PRESS TEST  เพื่อทำให้ปุ่ม ELB เลื่อนลง

ขั้นตอนที่ 2 ปิดก๊อกฝักบัวเพื่อปิดน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ปิดเบรคเกอร์ให้อยู่ในสถานะ OFF ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 098-7580288

ข้อความนี้ถูกเขียนใน อาคาร-ห้องพัก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น