การฝึกอบรมหลักสูตร”การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่า”รุ่นที่ 2

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร”การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 วันแรกของการฝึกอบรม มีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากรจารคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”จริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน”

นายยอดชัย จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้และสัตว์ป่า”

วันที่ 2 ของการฝึกอบรม นายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กระบวนการในการดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่า”และฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุม

วันที่ 3 ของการฝึกอบรม มี พ.ต.ท.ภาสกร สุขะ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การดำเนินงานในชั้นพนักงานสอบสวน” และหัวข้อ”การสืบสวนสอบสวนคดีด้านป่าไม้”

วันที่ 4 ของการฝึกอบรม มี นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การดำเนินงานในชั้นพนักงานอัยการ”

ช่วงบ่ายเดินทางศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดเชียงราย

วันสุดท้ายของการฝึกอบรม มีวิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”ฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุม” สรุปผลการฝึกอบรมและนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปิดการอบรม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น