การฝึกอบรมหลักสูตร”ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 โดยมี นายพรเทพ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

วันแรกของการฝึกอบรม มีนายธีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์ นักวิชาการอิสระ และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ,กิจกรรมนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์

วันที่สองของการฝึกอบรม เดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีคณะวิทยากรอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,กิจกรรมนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมมีนายธีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์ นักวิชาการอิสระ และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ,บทบาทเยาวชนนักอนุรักษ์,นำเสนอและรายงานผลการระดมความคิด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม….

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น