การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 โดยมี นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีนายดิเรก จันทร์ธิมา ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฏหมายอาญา – แพ่ง ” “ป.วิอาญา ป.วิแพ่งเบื้องต้น” และฝึกปฏิบัติกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีนายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง” และฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งด้วยการสานเสวนา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีนายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อวิชา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม….

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม61, กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น