การฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” ให้กับ ข้าราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 โดยมี นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีการบรรยาย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายอรรณพ กันฑะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นายศิลปพงศ์ รีรักษ์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม ปลัดอำเภอพญาเม็งราย เป็นวิทยากร ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

« 1 ของ 3 »
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม60 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น