การฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า” ให้กับ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 โดยมี นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม และมีการบรรยาย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัด นายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายยอดชัย จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) และพ.ต.อ.ทศภูมิ เจริญพร นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

« 1 ของ 5 »
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น