การฝึกอบรมหลักสูตร”วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร”วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 50 คนระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โดยมี นายอรรครินทร์ เขียวสะอาด หัวหน้ากลุ่มวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ช่วงเช้า ได้มีการบรรยาย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และนายธีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์และทีมงาน เป็นวิทยากร ตลอดการฝึกอบรม

« 1 ของ 4 »
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม60 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น