เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า ” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

คำสั่งการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566

คำสั่งการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า รุ่นที่ 1 ” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

แบบติดตามประเมินผล การฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า” ระหว่างวันที่ 14- 18 ธันวาคม 2563 

 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพิ่มเติม....
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565เพิ่มเติม....
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม.....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565
....เพิ่มเติม
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 "เพิ่มเติม...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย))เพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมผู้ติดตาม ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพรงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)

เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ เชียงราย

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น