เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งทั่วไป 25 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2563

แสดงเจตจํานงของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ขอยกเลิก โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563เพิ่มเติม....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4(เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"(รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่23-27ธันวาคม 2562
เพิ่มเติม.....
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล

เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซลนี้ เริ่มติดตั้งใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยนายสามารถ สุมะโนจิตราภรณ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรในขณะนั้น เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายในเรื่องการฝึกทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมจำนวน 7 หลัง มีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ฯไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาเครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟไม่เพียงพอขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ OISCA  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรม  จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยได้รับงบประมาณในครั้งนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DAICHI กำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส (220 V) เชื้อเพลิงดีเซล ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 25 kw

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 โครงการ OISCA ได้มอบศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรนี้ให้กับ กรมป่าไม้ ใช้ประโยชน์ต่อ ปัจจุบันเครื่องปั่นไฟดังกล่าวไม่ได้ใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีโครงการฝึกทักษะการเย็บผ้าเบื้องต้นแล้ว

โพสท์ใน อาคาร-ห้องพัก | ใส่ความเห็น