เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่

ดาว์นโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการได้ที่นี่

1.เอกสารประชาสัมพันธ์       2.เอกสารประชาสัมพันธ์

 (หมายเหตุ:การกรอกรายละเอียดออนไลน์นี้ เป็นเพียงการจองเข้าฝึกอบรมเท่านั้น การสมัครจะสมบูรณ์ได้ท่านต้องดาว์นโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารให้ทางต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อส่งมายังศูนย์ฝีกอบรมอีกที)

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 26 - 30 มีนาคา 2561 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 19 - 23 กุมพาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ให้การต้อนรับภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" ให้กับ ข้าราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

Micky mouse

ปีบ(กาสะลอง)

บุนนาค

ต้นฝาง

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น