เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบติดตามประเมินผล การฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า” ระหว่างวันที่ 14- 18 ธันวาคม 2563 

ขอเลื่อนการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร”ทบทวนพัฒนาศักยภาพพนักงานพิทักษ์ป่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2564

คำสั่งและรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร”ทบทวนพัฒนาศักยภาพพนักงานพิทักษ์ป่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2564

 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2564

แสดงเจตจํานงของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม.....
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
....เพิ่มเติม
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย "เพิ่มเติม...
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ดำเนินการ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และช่วงบ่ายเพิ่มเติม...
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้ดำเนินการ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน......เพิ่มเติม...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563เพิ่มเติม....
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า”

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร”กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า” ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 วันแรกของการฝึกอบรมมีนายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิด

มีวิทยากรจารคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”จริยธรรมในการปฏิบัติงาน”

นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดพล(ขอนแก่น) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กฎหมายปกครอง,กฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง ป.วิแพ่ง ป.วิอาญา” และวิทยากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 2 ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ,พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” และฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 3 ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และที่เกี่ยวข้อง,พ.ร.บ.ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ” และฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วันที่ 4 ของการฝึกอบรม มีวิทยากรคณะครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การตรวจค้น การจับกุม การตั้งจุดสกัด การไล่ติดตาม

และการตรวจค้นยานพาหนะ” และฝึกปฏิบัติการตั้งจุดสกัดและการตรวจค้น

วันสุดท้าย ของการฝึกอบรม มีนายจำลอง พุ่มไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16 (เชียงใหม่) และนายยอดชัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจำลองสถานการแลกเปลี่ยน และพิธีปิดการฝึกอบรม

รูปบรรยากาศเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น