เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2563

แสดงเจตจํานงของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ขอยกเลิก โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563เพิ่มเติม....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4(เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"(รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่23-27ธันวาคม 2562
เพิ่มเติม.....
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล

เครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซลนี้ เริ่มติดตั้งใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยนายสามารถ สุมะโนจิตราภรณ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรในขณะนั้น เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายในเรื่องการฝึกทักษะการตัดเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมจำนวน 7 หลัง มีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ฯไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาเครื่องปั่นไฟ (Generator) ระบบดีเซล มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟไม่เพียงพอขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ OISCA  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรม  จากประเทศญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยได้รับงบประมาณในครั้งนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DAICHI กำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส (220 V) เชื้อเพลิงดีเซล ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 25 kw

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 โครงการ OISCA ได้มอบศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรนี้ให้กับ กรมป่าไม้ ใช้ประโยชน์ต่อ ปัจจุบันเครื่องปั่นไฟดังกล่าวไม่ได้ใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีโครงการฝึกทักษะการเย็บผ้าเบื้องต้นแล้ว

โพสท์ใน อาคาร-ห้องพัก | ใส่ความเห็น