เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำสั่งและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

 

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563เพิ่มเติม....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4(เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า"(รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่23-27ธันวาคม 2562
เพิ่มเติม.....
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเบรคเกอร์ให้ขึ้นสถานะ ON ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ดันปุ่ม ELB ขึ้นด้านบน

ขั้นตอนที่ 3 ปรับระดับความร้อนตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 เปิดก๊อกฝักบัว เพื่อเปิดน้ำ


ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสถานะไฟ ELB และ HEATER ว่าสถานะไฟทั้ง 2 ทำงานหรือไม่ ถ้าไม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

 

ขั้นตอนการปิดเครื่องทำน้ำอุ่น

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม PRESS TEST  เพื่อทำให้ปุ่ม ELB เลื่อนลง

ขั้นตอนที่ 2 ปิดก๊อกฝักบัวเพื่อปิดน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ปิดเบรคเกอร์ให้อยู่ในสถานะ OFF ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 098-7580288

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น