เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561
ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561
ภาพบรรยากาศ...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

เพกา

เพกา

Oroxylum indicum (L.) Kurz
Bignoniaceae
ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบประกอบ 2-4 ชั้น เรียงตรงข้าม ออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ยาว 60-170 ซม. รวมก้าน ใบย่อยรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 1.5 ม. ดอกเรียงแน่นที่ปลายช่อ ก้านดอกยาว 2-7 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 2-4 ซม. ขอบเกือบเรียบ ติดทน ดอกรูปแตร หนา สีม่วงอมน้ำตาลแดง ด้านในสีครีม โคนมีปื้นสีน้ำตาลแดง หลอดกลีบดอกช่วงโคนยาวประมาณ 1.5 ซม. ช่วงกว้างยาว 6-9 ซม. กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ พับงอกลับ เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก จุดติดมีขน อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. โคนกางออก จานฐานดอกจัก 5 พู ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ยอดเกสรจัก 2 พูตื้น ๆ ยาวประมาณ 7 มม. ผลแห้งแตกตามรอยประสาน รูปแถบ แบน ยาว 40-120 ซม. เปลือกหนา เมล็ดกลม มีปีกบาง ๆ ยาว 6-7 ซม.

พบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร หรือพบปลูกตามบ้านเรือน ดอกบานกลางคืน กลิ่นแรง ยอดอ่อน ดอก และฝักอ่อนกินได้ มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่างโดยเฉพาะรากและเปลือก

สกุล Oroxylum Vent. เป็นสกุลที่มีเพียงชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “oros” ภูเขา และ “xylon” ไม้ หมายถึงต้นไม้ที่ใบหนาแน่นที่ยอดคล้ายภูเขา

ชื่อพ้อง  Bignonia indica L.
ชื่อสามัญ  Indian trumpet flower, Midnight horror
ชื่ออื่น   กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); ด๊อกก๊ะ, ดอก๊ะ, ดุแก (กะเหรี่ยง-แม๋ฮ่องสอน); เบโก (มาเลย์-นราธิวาส); เพกา (ภาคกลาง); มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้ (ภาคเหนือ); ลิ้นฟ้า (เลย); หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นซ้าง (เงี้ยว-ภาคเหนือ)

ที่มา: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4134&words=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2&typeword=word

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น