เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ป.ป.ท (สำนักงาน ป.ป.ท.)

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift policy ทส. ปี 2566

ประกาศ No Gift Policy ท.ส. ปี 2566 

แบบรายงานนโยบาย No Gift Policy

 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ สำเนาคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ศุูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

   
เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน หลักสูตรฝึกอบรม

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 7.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงราย ภาพกิจกรรม...
เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพิ่มเติม....
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565เพิ่มเติม....
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม.....
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565
....เพิ่มเติม
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 "เพิ่มเติม...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย))เพิ่มเติม...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

เพกา

ประทัดใหญ่

เหลืองคีรีบูน

พุดชุมพู

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเคารพธงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.นายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพรงชาติเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)

เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ เชียงราย

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น