เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น


เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 19 - 23 กุมพาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน"ภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ให้การต้อนรับภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" ให้กับ ข้าราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ให้กับ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ พันธุ์พืช

ปีบ(กาสะลอง)

บุนนาค

ต้นฝาง

ศรีตรัง

ความรู้ พันธุ์พืชทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

ศูนย์ความรู้ แมลงและสัตว์ป่า

งูเขียวพระอินทร์ด้วงกว่างชนทากดูดเลือด

ความรู้ แมลงและสัตว์ป่าทั้งหมด…

เขียนบน โดย admin | ใส่ความเห็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

วันที่ 19 – 23 กุมพาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร”ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน” โดยมีนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีการบรรยายมีการบรรยายหัวข้อ”การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน” โดยพระอภินันท์ คำน้อย รองเจ้าอาวาสวันศรีทรายมูล อ.เมือง จ.เชียงราย และมีการบรรยายหัวข้อ”ความรู้เบื้องต้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ”คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย(ช่วงเช้า)มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการหัวข้อ”การทักทาย การแนะนำตัวเอง และผู้อื่น”และ หัวข้อ”การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบ”หัวข้อ”การบอกเวลา การนัดหมาย” หัวข้อ”การขอร้องหรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ” หัวข้อ”การบรรยายลักษณะคนและสิ่งของ” หัวข้อ”การบอกทิศทาง” หัวข้อ”การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับภารกิจงาน” หัวข้อ”การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน การให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ” หัวข้อ”การใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงความสามารถพิเศษ” และหัวข้อ”(Talent Show)การพบปะสังสรรค์และการเข้าร่วมงานต่างๆ” โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมล่าสุด | ใส่ความเห็น